Skoč na Hlavné menu | Navigáciu | Hlavný obsah

Obec Kaplna

oficiálne stránky obce
Momentálne sa nachádzate v: Domov » Kultúra » Knižnica


Knižnica

knižnica kaplnaKnižnica je organizovaná zbierka kníh, určená na priame používanie čitateľom, alebo kultúrna inštitúcia, ktorá organizuje spoločenské tlačených a rukopisných materiálov i ostatných hmotných zdrojov/nositeľov poznatkov a informácií.

Tri črty knižnice:

  • kultúrna, vzdelávacia a informačná ustanovizeň
  • systematicky usporiadaná zbierka kníh a iných nosičov informácii, ktoré sú určené na využívanie spoločnosťou s cieľom uspokojovať ich (informačné, vzdelávacie a rekreačné) potreby
  • budova alebo miestnosť, kde sa takáto zbierka nachádza
Otváracie hodiny obecnej knižnice
Deň Hodiny
Streda 14 00 až 18 00

 

 

Back to top