Skoč na Hlavné menu | Navigáciu | Hlavný obsah

Obec Kaplna

oficiálne stránky obce
Momentálne sa nachádzate v: Domov » História


História obce Kaplna

pohľad na obec kaplna

Prevažná väčšina ľudských sídel sa vivinula pri vodných tokoch. V tomto ohľade nie je vínimkou ani Kaplna. Cez obec preteká Vištucký potok, ktorý sa nachádza v západnej časti obce(v stredoveku sa nazýval "barzach").
Počiatky historickej Kaplny doteraz niesú jasné, a to aj napriek tomu, že sa v poslednom polstoročí urobilo dosť pre ich vysvetlenie. Dve najstaršie listiny (1244,1313), ktoré sa vzťahujú na tamojší kostol svätej Alžbety a sú odpoveď na otázky kto kedy a ako dal postaviť kostol sú falošné! Napriek tomu je základný údaj pravdivý- a to existencia kostola v 40.-tych rokoch 13.storočia jednoznačne k tomu nasvedčujú aj architektonické a výtvarné artefakty kostola.

Kostol sv. Alžbety:

kostol svätej alžbety

Kostol ako celok je románsky objekt spred tatárskeho vpádu v roku 1241. O jeho románnosti nesvedčí len dispozícia ale a celkové riešenie, ale aj vytvárne detaily.

Materiál kaplnského kotola sa zaraďuje medzi tehlovú architektúru juhozápadného Slovenska. Kostol má 33m vonkajšej dĺžky a na jeho stavbu sa použilo 400 000 tehál. Kaplna v 13.storočí nemohla mať viac ako 100 až 200 obyvateľov. Dnešná Kaplna sa rozkaladá na oboch stranách hlavnej cesty z Bratislavy do Trnavy, ale nebolo tomu tak vždy. Pôvodná Kaplna sa nachádzala na západ a sever od kostola. V roku 1543 bolo v Kaplne 17 poddanských usadlostí.

kostol svätej alžbety

Kaplna bola koncom 20.rokov 16.storočia postihnutá tureckým a iným pustošením. Neskôr sa Kaplna stala súčasťou Červenokamenského panstva(majetkom Fuggerovcov). Kaplna bola do polovice 15.storočia v držbe zemanov. Fuggerovci obnovili Kaplnu pretože vedeli, že má veľkú cenu ako robotujúci element a ako konzument výrobkov panstva. Neskôr bola obec zaradená do Cirkvnej správy Báhoňa. Kaplna zostala filiálkou báhoňskej farnosti aj napriek tomu že bola vymenená strecha na kostole až do r. 1728.

Späť hore